ÚSPĚCHY

126

LET DLOUHÁ TRADICE

3x

VÍTĚZOVÉ ZLPS

kat. MUŽI

2x

VÍTĚZOVÉ ZLPS

kat. ŽENY

1x

VÍTĚZOVÉ ZLPS

kat. DOROST

 

HISTORIE

Kdykoliv se v minulosti rozpoutal ohnivý živel nad hlavami našich předků, neexistoval k jeho likvidaci účinnější prostředek než dřevěné putýnky s vodou a ruce lidí, kteří hasili vzniklý požár.
Proto se několik ořechovských občanů rozhodlo v létě roku 1894 založit spolek, který by organizovaně chránil majetek spoluobčanů před požárem a současně prováděl preventivní činnost.
V naší obci se dochovalo dostatek písemných materiálů o vzniku a činnosti Sboru dobrovolných hasičů. Jedním z dokladů, který je his­toricky velmi vzácný jsou Stanovy Dobrovolné hasičské jednoty ve Velkém Ořechově zpracované dne 18.12.1894. Na stanovách je i Obecní peče, o které se v současné době neví. Je kulatá asi 5 cm veliká, skládající se ze dvou kruhů. V horní části vnějšího kruhu je nápis "OBECNÍ PEČEŤ", v dolní části "NA VELKÉM OŘECHOVĚ". Ve vnitřním kruhu jsou písmena "SIP" a v dolní části vyrůstající dvě zelené ratolesti.
Uvedené stanovy byly schváleny dne 26. 1. 1895 c. a k. místodržitelstvím v Brně a je přiložena papírová pečeť.
Dalšími doklady historie místního požárního sboru jsou protokoly (knihy zápisů). Zde jsou zápisy o činnosti, požárech a nákupu inventáře od roku 1895. Zároveň jsou zachovány některé "Zápisy o požárech".
Z uvedených materiálů víme, že první hasičský sbor byl založen přičiněním sochaře a později c. k. pošmistra Josefa Gregara.
Všichni zakládající členové složili na počáteční vybavení příspěvek po 50 krejcarech.
Zápisy z některých období jsou nepatrné nebo žádné, například ze dvou válečných období.
S uvedenými materiály našeho hasičského sboru, které se podařilo zachránit, se můžete seznámit na výstavce v Hasičské zbrojnici, která bude uspořádána ve dnech oslav 100. výročí.

Hasičské organizace a spolky byly několikrát přejmenovány:

1895... Dobrovolná Jednota hasičská
1919... Sbor dobrovolných hasičů
1953... Český svaz požární ochrany
1990... Sbor dobrovolných hasičů.

KONTAKTUJTE NÁS

Sbor dobrovolných hasičů Velký Ořechov
Velký Ořechov 210
763 07 Česká republika
IČO: 67027288
Starosta SDH:
Vlastimil Boďa
+420 703 146 140
Zástupce starosty SDH:
Jaromír Vlk
Jednatel:
Ing. Tomáš Jankůj
+420 775 314 076
Velitel SDH
Ing. Pavel Řezníček
  • Facebook - Black Circle
  • Black YouTube Icon
  • Instagram - Black Circle

©2020 BY GOGOTEAM.