top of page
The Studio
Winnings

ÚSPĚCHY

128

LET DLOUHÁ TRADICE

4x

VÍTĚZOVÉ ZLPS

kat. MUŽI

2x

VÍTĚZOVÉ ZLPS

kat. ŽENY

1x

VÍTĚZOVÉ ZLPS

kat. DOROST

About

HISTORIE

Kdykoliv se v minulosti rozpoutal ohnivý živel nad hlavami našich předků, neexistoval k jeho likvidaci účinnější prostředek než dřevěné putýnky s vodou a ruce lidí, kteří hasili vzniklý požár.
Proto se několik ořechovských občanů rozhodlo v létě roku 1894 založit spolek, který by organizovaně chránil majetek spoluobčanů před požárem a současně prováděl preventivní činnost.
V naší obci se dochovalo dostatek písemných materiálů o vzniku a činnosti Sboru dobrovolných hasičů. Jedním z dokladů, který je his­toricky velmi vzácný jsou Stanovy Dobrovolné hasičské jednoty ve Velkém Ořechově zpracované dne 18.12.1894. Na stanovách je i Obecní pečeť, o které se v současné době neví. Je kulatá asi 5 cm veliká, skládající se ze dvou kruhů. V horní části vnějšího kruhu je nápis "OBECNÍ PEČEŤ", v dolní části "NA VELKÉM OŘECHOVĚ". Ve vnitřním kruhu jsou písmena "SIP" a v dolní části vyrůstající dvě zelené ratolesti.
Uvedené stanovy byly schváleny dne 26. 1. 1895 c. a k. místodržitelstvím v Brně a je přiložena papírová pečeť.
Dalšími doklady historie místního požárního sboru jsou protokoly (knihy zápisů). Zde jsou zápisy o činnosti, požárech a nákupu inventáře od roku 1895. Zároveň jsou zachovány některé "Zápisy o požárech".
Z uvedených materiálů víme, že první hasičský sbor byl založen přičiněním sochaře a později c. k. poštmistra Josefa Gregora.
Všichni zakládající členové složili na počáteční vybavení příspěvek po 50 krejcarech.
Zápisy z některých období jsou nepatrné nebo žádné, například ze dvou válečných období.
S uvedenými materiály našeho hasičského sboru, které se podařilo zachránit, se můžete seznámit na výstavce v Hasičské zbrojnici, která bude uspořádána ve dnech oslav 100. výročí.

Hasičské organizace a spolky byly několikrát přejmenovány:

1895... Dobrovolná Jednota hasičská
1919... Sbor dobrovolných hasičů
1953... Český svaz požární ochrany
1990... Sbor dobrovolných hasičů.

bottom of page