Poděkování sponzorům

Napsal pokli.

Jménem Sboru dobrovolných hasičů Velký Ořechov bychom rádi poděkovali dvěma firmám, které nás tento rok významně podpořily.

Díky společnostem CENTROPROJEKT GROUP a.s. a Zako Turčín spol. s r.o. jsme získali finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s chodem soutěžního družstva. Děkujeme, že se díky nim můžeme věnovat požárnímu sportu, pro který žijeme!